Hier kunt u documenten downloaden die inzicht geven in onze bedrijfsvoering en ons beleid.

 

Governance

Statuten Grenzeloos Maastricht B.V
Statuten Stichting Thuis in Nederland
Juridische structuur (organogram)
Stakeholderanalyse

Beleid

 

Impact

 

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2021 Grenzeloos Maastricht BV
Jaarrekening 2022 Grenzeloos Maastricht BV

Beloningsbeleid

De bestuurder van de stichting ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden voor de stichting. Deze bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bestuurders van de BV hebben wel recht op een vergoeding. Voor ons personeel wordt de Horeca CAO gevolgd. Voor de verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris hanteren wij maximaal een factor 4. In de praktijk ligt deze factor momenteel op 1,5.

Winstuitkering

Grenzeloos B.V. is een sociale onderneming, en gebruikt winst primair om te investeren in de missie. Daarom is in de statuten opgenomen dat minimaal 50% van de winst wordt geherinvesteerd in de missie.

Links

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief