کار در یک محیط چند فرهنگی

محیط کاری که در آن احساس اعتماد به نفس و امنیت داشته باشید در زندگی کاری روزانه شما بسیار مهم است. البته، هر محیط کاری چالش ها و اختلاف نظرهایی را به همراه دارد، اما کار در یک محیط چندفرهنگی می تواند برای برخی چالش بزرگی باشد. برای دیگران نیز می تواند بسیار مفید باشد. در این پست وبلاگ در مورد چگونگی آن صحبت می کنم…

کار در یک محیط چند فرهنگی ادامه »