Grenzeloos ماستریخت

5 دلیل برای اینکه ما "Grenzeloos" نامیده می شویم

یک فنجان قهوه، یک شیرینی در کنار... چه چیزی در آن بی حد و حصر است؟ نه چندان. بنابراین به طور خلاصه: چرا نام "Grenzeloos"؟ چون ظاهر شما، من یا هر کس دیگری چیزی در مورد اینکه شما هستید نمی گوید. ما آن مرزها را می شکنیم. شخصیت، اشتیاق و ارزش های شما مهم است. ما ترجیح می دهیم بر توافقات، احتمالات…

5 دلیل برای اینکه ما "Grenzeloos" نامیده می شویم ادامه »