داستان های…

آیا فرد هلندی امروزی می داند پناهندگی چگونه است؟

«برو برای کشور خودت کاری کن! آن‌ها فکر می‌کنند وقتی در اتحادیه اروپا هستند حق همه چیز را دارند، استکبار.» – 94 لایک. من مبهوت هستم. وقتی کسی داستان آن افراد را نمی داند چگونه می تواند این را بگوید؟ بدون اینکه خودتان را بشناسید، احساس کنید که بودن در آن چگونه است…

آیا فرد هلندی امروزی می داند پناهندگی چگونه است؟ ادامه »

5 دلیل برای اینکه ما "Grenzeloos" نامیده می شویم

یک فنجان قهوه، یک شیرینی در کنار... چه چیزی در آن بی حد و حصر است؟ نه چندان. بنابراین به طور خلاصه: چرا نام "Grenzeloos"؟ چون ظاهر شما، من یا هر کس دیگری چیزی در مورد اینکه شما هستید نمی گوید. ما آن مرزها را می شکنیم. شخصیت، اشتیاق و ارزش های شما مهم است. ما ترجیح می دهیم بر توافقات، احتمالات…

5 دلیل برای اینکه ما "Grenzeloos" نامیده می شویم ادامه »