آیا تازه وارد هلند شده اید و می خواهید با یادگیری زبان ، یافتن کار و آشنایی با افراد جدید سریعتر پیشرفت کنید؟ یا با یک یا چند مورد از این موارد دچار مشکل می شوید؟ سپس Grenzeloos راه حل شما است. 

در Grenzeloos شما به عنوان کارآموز انواع چیزهایی را یاد می گیرید که به شما کمک می کند چالش هایی را که هنگام ساختن یک زندگی جدید در هلند با آن روبرو می شوید ، پشت سر بگذارید. به عنوان مثال ، مشکلات یافتن کار ، واقعاً یادگیری زبان یا آشنایی با افراد. 

ابتدا زبان را یاد می گیرید. شما راهنمایی های شخصی دریافت خواهید کرد و همچنین فرصت زیادی برای تمرین زبان در عمل خواهید داشت ، زیرا شما در یک محیط هلندی زبان کار می کنید که در آن باید با تیم و مهمانان صحبت کنید. 

همچنین مهارت ها و شایستگی هایی را فرا خواهید گرفت که به شما کمک می کند بعد از گذراندن وقت خود در Grenzeloos کار پیدا کنید. اولین تجربه عملی در صنعت مهمان نوازی است. اما شاید شما نیز بخواهید خود را در همکاری ، ارتباط یا رهبری توسعه دهید. همچنین تجربه عملی نحوه عملکرد یک شرکت هلندی (فرهنگ) مهم است. 

ثالثاً ، ما به شما در برقراری ارتباط با سایر افرادی که به زبان هلندی صحبت می کنند ، کمک می کنیم. این به شما کمک می کند تا در زمینه زبان بهتر شوید ، اما همچنین به این دلیل که داشتن دوستان در اطراف شما مهم است. 

عملا چگونه کار می کند؟

این همان چیزی است که در واقع به نظر می رسد. شما حداقل 6 ماه ، تقریباً 16-18 ساعت در هفته در تیم ما کار خواهید کرد. پس از 6 ماه ، برخی افراد مدتی ادامه می دهند و برخی دیگر آماده هستند. همه چیز با توجه به شرایط شخصی شما تنظیم می شود. در این ساعات شما در رستوران مشغول به کار هستید: در آشپزخانه ، ظرف ها را می شویید ، با قهوه یا با مهمانان. شما همچنین به صورت گروهی و گاهی به صورت انفرادی آموزش خواهید دید.

کار پرداخت نمی شود: برای یادگیری است ، درست مانند مدرسه. اگر از دولت مزایایی دریافت می کنید ، می توانید آن را تا زمانی که برای ما کار می کنید حفظ کنید. ما در این زمینه با شهرداری همکاری می کنیم. 

در این مدت ما با هم روی اهداف شما کار می کنیم. و در پایان وقت شما در Grenzeloos ، ما به همراه شما و شهرداری به دنبال گام بعدی خوبی هستیم. هدف در پایان مسیر شما این است: کار پولی که برای شما مناسب است ، سطح زبان خوب و تعدادی تماس خوب با افرادی که به زبان هلندی صحبت می کنند. 

آیا این برای شما چیزی است؟ سپس یک ایمیل بهkim@grenzeloosmaastricht.nlیا فقط با ما وارد شوید 

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید