آیا در مورد ماموریت ما برای شروع پرواز پناهندگان در زندگی آنها در هلند هیجان زده هستید؟ به عنوان یک سازمان، ما به شما این فرصت را می دهیم که در ماموریت خود شریک شوید. به عبارت دقیق، این بدان معنی است که ما نامزدهای مناسبی را پیشنهاد می کنیم که مسیر خود را در Grenzeloos تکمیل کرده اند تا به سمتی در سازمان شما حرکت کنند.

این برای سازمان شما مزایای زیادی دارد. شما نه تنها به طور مشخص به تأثیر اجتماعی کمک می کنید، بلکه کاندیداهایی به شما معرفی می شود که ما شخصاً آنها را می شناسیم و کیفیت، شایستگی ها و پیشرفت آنها در طول فرآیند تصویر روشنی از آنها داریم. به این ترتیب شما نامزدهای اثبات شده ای را دریافت می کنید که تقویت کننده ای برای سازمان شما هستند. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید (از طریق info@grenzeloosmaastricht یا 043 851 8101).

به Grenzeloos خوش آمدید!