مخلوط بنوشید

 9,50

مخلوط نوشیدنی را با میان وعده های زیر بنوشید:

  • گوجه فرنگی فوکاچیا
  • سیب زمینی شیرین فوکاچیا
  • کوفته بره
  • سوسیس دودی
  • مکعب پنیر