نوشیدنی بسته گیاهی

 9,50

بسته بندی نوشیدنی با میان وعده های زیر:

  • بابا گانوش را بپیچید
  • بسته بندی سیب زمینی شیرین
  • فلفل فوکاچیا
  • فوکاچیا مدیترانه ای