تخته گوشت بسته را بنوشید

 9,50

بسته بندی نوشیدنی با میان وعده های زیر:

  • cevapcici
  • کوفته بره
  • سیخ مرغ
  • سوسیس از خوک Iberico