ساندویچ مکزیکی (وگان)

 6,00

یک ساندویچ خوشمزه با گواکامول، سالسا گوجه فرنگی، خیار و ذرت.