الگو (وگان)

نان تخت خوش طعم با سبزیجات کبابی، محمره و سس سیر