پیاده روی شهر ماستریخت + ناهار و قهوه

 13,50

در شهر ماستریخت قدم بزنید و از غذاهای لذیذ در محل پذیرایی ویژه ما Grenzeloos لذت ببرید!

قیمت برای هر نفر می باشد.