فلافل بپیچید

 6,50

بسته بندی خوشمزه با فلافل، هوموس، کاهو، خیار و گوجه فرنگی.