Grenzeloos ماستریخت

توسعه دهنده نرم افزار - بسازید و به دیگران کمک کنید!

آیا در مورد توسعه نرم افزار، آموزش مهارت ها به افراد جدید هلندی و کمک به ایجاد ابتکارات جدید مشتاق هستید؟ پس شما همانی هستید که ما به دنبالش هستیم. در ارتباط با Invenix ما در حال توسعه برنامه های یادگیری-کار خود به سمت نرم افزار هستیم.

برای این کار ما به دنبال توسعه‌دهنده نرم‌افزاری هستیم که علاقه‌مند به نرم‌افزار خوب باشد و افراد دیگر را در یک فرآیند یادگیری همراهی کند. شما به یک ستون مهم از یک ابتکار جدید تبدیل خواهید شد که به افراد با سابقه پناهندگی کمک می کند تا بهترین شروع ممکن را در هلند داشته باشند.

مشخصات شما 

 • می توانید افراد را همراهی کنید و آنها را در یک فرآیند یادگیری راهنمایی کنید
 • شما در برنامه ریزی و سازماندهی قوی هستید
 • شما در مسئولیت پذیری قوی هستید

مسئولیت های شما 

 • نقش پیشرو در اجرای توسعه نرم افزار برای مشتریان داشته باشید
 • آموزش مهارت های جدید به کارآموزان، از طریق راهنمایی یک به یک و دروس گروهی.

انتظارات ما از شما 

 • شما به مردم علاقه دارید و از کمک به دیگران برای پیشرفت هیجان زده می شوید
 • شما در مورد ماموریت ما هیجان زده می شوید
 • شما در ساختن نرم افزارهای خوب قوی هستید
 • شما مایل به یادگیری زبان ها و/یا فناوری های جدید هستید

الزامات ما 

 • شما می توانید نشان دهید که در وظایفی که با این نقش همراه است خوب هستید
 • شما تجربه قابل اثباتی در یک یا چند زبان توسعه دارید. تجربه با Mendix و/یا PHP امتیاز محسوب می شود.
 • شما هلندی و انگلیسی صحبت می کنید
 • شما در جنوب لیمبورگ زندگی می کنید

در اینجا چیزی است که ما به دنبال آن هستیم تا به شما امتیاز دهیم

 • نحوه آموزش و توانمندسازی دیگران
 • مسئولیتی که در انجام وظایف خود بر عهده می گیرید

این چیزی است که ما به شما پیشنهاد می کنیم 

 • حقوق مطابق با سابقه
 • محیط کاری گرم با ماموریت ویژه
 • به یک ابتکار جدید کمک کنید
 • مکانی برای توسعه بیشتر و کمک به افراد دیگر 

درخواست دادن

شما می توانید با تکمیل فرم زیر و یا با ارسال انگیزه و رزومه مختصر به آدرس frits@grenzeloosmaastricht.nl برای این موقعیت اقدام کنید. در صورت داشتن تجربه مرتبط با (بخش هایی از) فعالیت هایی که در بالا توضیح داده شد، حتماً ذکر کنید. مطمئن نیستید که مناسب موقعیت هستید؟ سپس به ما زنگ بزن!

برای این موقعیت اقدام کنید

نوع (ها) مجاز: .pdf, .doc, .docx