Grenzeloos ماستریخت

موقعیت کارآموزی/داوطلب افسر ارتباطات

Grenzeloos ماستریخت بهترین شروع را برای شهروندان هلندی جدید ایجاد می کند و ما از شما دعوت می کنیم تا ما را در ساختن کمک کنید! این جای خالی یک کارآموزی چالش برانگیز است که در آن شما بر آگاهی و ارتباط ما با مهمانان ما کار می کنید. شما همچنین داستان کارآموزان ما را بیان می کنید.

به طور دقیق ، شما صفحات رسانه های اجتماعی ما را مدیریت می کنید ، خبرنامه هفتگی ما را می نویسید و ایده های خلاقانه ای برای بیان داستان ما ارائه می دهید. در صورت تمایل ، می توانید با عناصر گرافیکی و/یا عکاسی نیز شروع کنید. علاوه بر این ، شما به تمام ارتباطاتی که با مهمانان خود داریم فکر می کنید. فضای زیادی برای پیشرفت ها یا ایده های شما وجود دارد: شما آزادی زیادی برای ورودی خود دریافت می کنید.

دنبال چه کسی هستیم؟

  • قصه گو خلاق
  • شما در استفاده از کانال های ارتباطی مانند رسانه های اجتماعی و خبرنامه ها مبنای خوبی دارید
  • هرگونه تجربه در زمینه طراحی گرافیک یا عکاسی مزیت محسوب می شود

مسئولیت های شما

  • رسانه های اجتماعی ما را مدیریت کنید
  • خبرنامه هفتگی ما
  • ارتباطات آفلاین ما

چرا درخواست دهید؟

  • شما در راه حل های ابتکاری که به طور مشخص به مردم کمک می کند مشارکت می کنید
  • امکان مسئولیت و ورودی شخصی زیاد
  • محیط آموزشی منحصر به فرد

چیزی برای شما؟ پس همین امروز اقدام کنید! اطلاعات بیشتر از طریق frits@grenzeloosmaastricht.nl

نوع: کارآموزی/کارآموزی

برای این موقعیت اقدام کنید

نوع (ها) مجاز: .pdf, .doc, .docx