Grenzeloos ماستریخت

داوطلب/کارآموزی: به توسعه یک برنامه زبان هوشمند کمک کنید

Grenzeloos Maastricht بهترین شروع را برای شهروندان هلندی جدید ایجاد می کند و ما از شما دعوت می کنیم که به ما در ساختن کمک کنید! آیا به زبان علاقه دارید و/یا دوره زبان را دنبال می کنید و می خواهید با آن کارآموزی کنید؟ و آیا به فناوری علاقه دارید؟ پس این برای شماست.

همراه با Invenix، Grenzeloos در حال توسعه یک برنامه زبان هوشمند است که به طور بهینه از کارآموزان ما و همچنین سایر افرادی که این زبان را یاد می گیرند، پشتیبانی می کند. ما به دنبال داوطلبان یا کارآموزانی هستیم که در توسعه کمک کنند.

دنبال چه کسی هستیم؟

  • شما به زبان و فناوری علاقه مند هستید و/یا دوره ای را در زمینه مرتبط دنبال می کنید

مسئولیت های شما

  • بررسی، بهبود و/یا توسعه محتوا
  • کمک اختیاری در توسعه (برنامه نویسی / طراحی)

چرا درخواست دهید؟

  • شما به راه حل های ابتکاری کمک می کنید که به مردم کمک می کند به جلو حرکت کنند
  • مسئولیت و ورودی شخصی زیادی
  • اگر به این امر علاقه دارید، می توانیم از شما در (بیشتر) توسعه مهارت های برنامه نویسی خود حمایت کنیم.

چیزی برای شما؟ پس همین امروز اقدام کنید! اطلاعات بیشتر از طریق frits@grenzeloosmaastricht.nl

نوع: کارآموزی/کارآموزی

برای این موقعیت اقدام کنید

نوع (ها) مجاز: .pdf, .doc, .docx