Grenzeloos ماستریخت

کارآموزی / گفتار درمانی داوطلبانه، مربی زبان، دوست زبان

Grenzeloos Maastricht بهترین شروع را برای شهروندان هلندی جدید ایجاد می کند و ما از شما دعوت می کنیم که به ما در ساختن کمک کنید! آیا به زبان علاقه دارید و/یا دوره زبان را دنبال می کنید و می خواهید با آن کارآموزی کنید؟ سپس این موقعیت ایده آل برای شما است.

در این موقعیت شما یک نقش حمایتی برای کمک به کارآموزان ما برای توسعه سریع زبان هلندی دارید. شما در لحظات 1 به 1 برای توضیح تئوری و عمل در عمل پشتیبانی می کنید. به صورت اختیاری، شما به ما کمک می‌کنید تا با توسعه ابزارها یا ایده‌ها، رویکرد خود را توسعه دهیم.

دنبال چه کسی هستیم؟

  • شما اشتیاق دارید که برای دیگری تفاوت ایجاد کنید
  • شما مشتاق زبان هستید و/یا پیشینه ای در آن دارید

مسئولیت های شما

  • به طور بهینه از توسعه زبان یک یا چند نفر از کارآموزان خود پشتیبانی می کند
  • اختیاری: توسعه ابزارها/بخش‌هایی از رویکرد ما

چرا درخواست دهید؟

  • شما در راه حل های ابتکاری که به طور مشخص به مردم کمک می کند مشارکت می کنید
  • امکان مسئولیت و ورودی شخصی زیاد
  • محیط آموزشی منحصر به فرد

چیزی برای شما؟ سپس امروز درخواست دهید! اطلاعات بیشتر از طریق kim@grenzeloosmaastricht.nl

برای این موقعیت اقدام کنید

نوع (ها) مجاز: .pdf, .doc, .docx