آیا در مورد ماموریت Grenzeloos مشتاق هستید و می خواهید مشارکت داشته باشید؟ در زیر موقعیت های خالی فعلی، فرصت های کارآموزی و موقعیت های داوطلبانه ما را خواهید دید.

جای خالی

کارآموزی در Grenzeloos

اگر به دنبال یک کارآموزی چالش برانگیز هستید ، در Grenzeloos همیشه در مکان مناسب هستید. از آنجا که ما یک استارتاپ جدید هستیم ، امکانات کارآموزی دائما در حال تغییر است. پس یک لحظه وقت بگذارید با ما تماس بگیرید اگر به کارآموزی علاقه دارید سپس با هم یک تکلیف برای شما تنظیم می کنیم.

به Grenzeloos خوش آمدید!