آیا مشتاق ماموریت Grenzeloos هستید و می خواهید مشارکت داشته باشید؟ در زیر موارد خالی و فرصت های کارآموزی فعلی ما را خواهید یافت.

جای خالی

کارآموزی در Grenzeloos

اگر به دنبال یک کارآموزی چالش برانگیز هستید ، در Grenzeloos همیشه در مکان مناسب هستید. از آنجا که ما یک استارتاپ جدید هستیم ، امکانات کارآموزی دائما در حال تغییر است. پس یک لحظه وقت بگذارید با ما تماس بگیرید اگر به کارآموزی علاقه دارید سپس با هم یک تکلیف برای شما تنظیم می کنیم.

به Grenzeloos خوش آمدید!