Grenzeloos Maastricht

Çok kültürlü bir ortamda çalışmak

Kendinden emin ve güvende hissettiğin bir iş yeri günlük iş hayatında son derece önemlidir. Tabii ki, her işyeri zorluklar ve anlaşmazlıklar getirir, ancak çok kültürlü bir ortamda çalışmak bazıları için büyük bir zorluk olabilir. Diğerleri için de çok faydalı olabilir. Bu blog yazısında çok kültürlü bir ortamda çalışmanın nasıl bir şey olduğunu ve bununla birlikte gelen zorlukları ve faydaları tartışıyorum.

Çok kültürlü bir işyeri, çalışanların farklı kültürel ve ırksal geçmişlerden geldiği bir işyeri olarak tanımlanır. Bir işyerinde herkesin mutlu olmasını sağlamak, o işyeri çok kültürlü olsun ya da olmasın, kendiliğinden olmaz. Sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için hem ekip üyelerinin hem de yöneticilerin çabasını gerektirir. Farklı kültürlerden insanların neden belirli bir şekilde davrandığını veya davrandığını anlamak için bakılacak çok fazla teori var. Tabii ki bunların hepsini öğrenmeniz gerekmiyor, ancak aşağıdakilere bir göz atmak ve farklı bir kültürden biriyle çalışıyorsanız yanınıza almak iyi bir adım.

Kültürün 6 Boyutu

Kültürler arası farkındalık ve iletişim söz konusu olduğunda bakılması gereken birçok farklı model vardır. Yaygın olarak kullanılan bir model, Hollandalı bir araştırmacı olan Geert Hofstede'nin modelidir. Kültürlerin farklılık gösterdiği 6 alan belirledi ve bunlara kültürün 6 boyutu adını verdi:

1. Güç mesafesi
Hofstede'nin bahsettiği ilk boyut güç mesafesidir. Güç mesafesi, bir toplumdaki insanlar arasındaki eşitliğe ve gücün (eşit olmayan bir şekilde) nasıl dağıtıldığına bakar. Yüksek güç mesafesi kültüründe, "daha az güçlü" üyeler, diğerlerinden daha aşağı olduklarını kabul ederler. Güç mesafesinin az olduğu bir toplumda insanlar eşit güç dağılımı için çabalar ve birbirlerini eşit görürler. Hollanda, güç mesafesi az olan bir ülkedir, ancak Belçika sınırının hemen ötesinde zaten çok daha büyüktür. Örneğin, birçok Belçikalı öğrenci Hollanda'da okuduklarında şok oluyor ve Hollandalı öğrencilerin ödevler veya son teslim tarihleri konusunda öğretmenleriyle nasıl çeliştiğini görüyorlar.

2. Erkeklik ve Kadınlık
Bu boyut, erkeklik veya kadınlık odaklı kültürlerdeki farklılıklara bakar. Eril bir toplumda başarı, atılganlık ve başarı önemli değerlerken, kadınlık ilişkiler, alçakgönüllülük, özen ve yaşam kalitesi anlamına gelir. Hollanda feminen bir kültüre sahiptir. Hollanda kültüründe büyüyen çocuklar, erken yaşlardan itibaren şefkatli olmayı öğrenirler. Elbette okulda elimizden gelenin en iyisini yapmayı öğreniyoruz, ama aynı zamanda hata yaparsak ya da bir şeyler yolunda gitmezse sorun olmadığını da öğreniyoruz. Eril bir kültürde büyüyen çocuklar, sınıfın en iyisi olmanın önemli olduğunu öğrenirler ve birçok ülkede, örneğin Japonya'da, öğrenciler sınıfın en zekisinden "en az" en zekisine kadar numaralandırılır ve sıralanır.

3. Bireycilik ve Kolektivizm
Bireyci ve toplulukçu kültürlerde, fark, bireylerin bağımlı olma derecesinde yatar; onlar 'ben' odaklı mı yoksa 'biz' odaklı mı? Hollanda gibi bireyci bir toplumda insanlar sadece kendilerine ve yakın ailelerine bakarlar. Bireyci bir yetiştirmenin amacı, bağımsızlık yaratmaktır ve çocuklar, ayakkabılarını bağlama gibi veya 13. yaş günlerinde bağımsız olarak yapabildikleri zaman övülürler.e gazete dağıtıcısı olarak para kazanın. Gençlerin 18 yaşında evden ayrılması da yaygındır.e. Orta Doğu ve Asya'daki birçok ülke gibi kolektivist bir toplumda, çocuklar genellikle geniş ailelerde büyür ve "grubunuzun" (sosyal ağ) sorumlu bir üyesi olmanın önemini öğrenirler. Grubunuz (aile, iş, diğer öğrenciler) içinde uyumu korumak en önemli değerlerden biridir.

4. Belirsizlikten kaçınma
Belirsizlikten kaçınma, bir kültürün üyelerinin tanıdık olmayan yapılarda ve durumlarda kendilerini ne kadar tanıdık ve rahat hissettikleridir. Arjantin, Fransa ve Fas gibi belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu kültürlerde çocuklar, sanki belirsizlik bir tehditmiş gibi, neye izin verilip verilmeyeceği konusunda katı kurallarla çevrili olarak büyürler. Çalışma kültüründe bu, kayıtlı istihdam düzenlemelerine olan büyük ihtiyaç olarak yansıtılır ve çalışanlar genellikle uzun süre bir şirkette kalır. Hollanda, Çin ve birçok Afrika ülkesi gibi belirsizlikten kaçınmanın düşük olduğu kültürlerde çocuklar esnek kurallarla büyürler ve belirsizliğin normal olduğunu öğrenirler. İşleri ve hatta meslekleri değiştirmek garip değil. Bir işyerinde hala kurallar vardır, ancak bunlar temel kurallardan çok daha fazlası değildir.

5. Dönem Düşüncesi
Bu boyut, kültürlerin kısa veya uzun vadeye ne ölçüde odaklandığı ile ilgilidir. Uzun vadeli yönelimli kültürlerde gelecek önemlidir. Odak noktası, gelecekte iyi bir işe yol açan iyi eğitimdir. Kısa vadeli odaklı kültürler geleneklere büyük değer verir ve genellikle geçmişe bakar. Hollanda biraz bu ikisi arasında, geleneklerin (örneğin Sinterklaas) önemli olduğunu düşünüyoruz, ancak gelecek vizyonumuza da büyük önem veriyoruz.

6. Hoşgörü ve kısıtlama
Hofstede'nin altıncı kültürel boyutu, serbestlik veya kısıtlamaya odaklanan kültürlere bakar. Müsamahakar bir toplumda (zayıf kontrol de denir), insanlar hayattan zevk almayla ilgili ihtiyaç ve dürtülerini gerçekleştirmeyi önemli bulurlar. Boş zaman, eğlence ve bizi mutlu eden şeylere para harcamaya daha fazla önem verirler. Kısıtlanmış kültürlerde (güçlü kontrol), hazzı ve ihtiyaçların karşılanmasını bastıran ve düzenleyen katı sosyal normlar vardır.

Şimdi tüm bunları okudunuz, kendinizi birkaç örnekte tanıyabilirsiniz. Farklı kültürlerden insanlarla tanıştığınız ve ne anlama geldiklerini veya neden bir şey yaptıklarını tam olarak anlamadığınız zamanları da düşünebilirsiniz. Bunların hepsi bir kitaptan alınmış teori olsa da, bu tür davranışları, değerleri ve diğer farklılıkları tanımak ve boyutların hiçbir "tarafının" doğru ya da yanlış olmadığını anlamak önemlidir. Özellikle herkesin görüş ve fikirlerini ifade edebilmesinin önemli olduğu bir işyerinde, örneğin yüksek güç mesafesi kültüründen geldikleri için bazı insanların bunu yapmaktan rahatsızlık duyabileceklerini bilmek güzel. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu bir ülkeden biri, değişen veya alışılmadık bir durumda nasıl davranacağını bilemeyebilir, ancak bu, adapte olamayacakları ve öğrenemeyecekleri anlamına gelmez.  

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir